Fysioterapia

Olen valmistunut fysioterapeutiksi tampereen
terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1996. Siitä lähtien olen toiminut
yrittäjänä kuntoutuksen parissa Parkanon, Kihniön ja Ikaalisten alueella.
Vastaanotto minulla on Parkanon Fysikaalisen hoitolaitoksen tiloissa
Parkanossa, mutta pääasiassa teen koti-, laitos-, koulu- ja
päiväkotikäyntejä.

Erikoistuin neurologiseen fysioterapiaan vuonna 2002 Porin
ammattikorkeakoulusta, olen suorittanut bobath-koulutuksen (2006, Kuopio)
ja neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutuksen (2013 Helsinki). Lisäksi
on muita lyhyempiä koulutuksia liittyen tuki- ja liikuntaelimistöön ja
lasten fysioterapiaan.

Toteutan kelan järjestämää ja kustantamaa vaativaa lääkinnällistä
kuntoutusta. Asiakkaina minulla on niin lapsia kuin aikuisia ja
terapiasuhteet ovat yleensä pitkäkestoisia. Kuljetan mukanani erilaisia
terapiavälineitä moottoroidusta polkulaitteesta pienterapiavälineisiin ja
matkahoitopöytään. Fysioterapia perustuu kelan määrittämään standardiin.
Fysioterapiaa on mahdollisuus saada suomen lisäksi myös ruotsin ja
englannin kielellä.

Mahdollisuuksien mukaan otan vastaan myös lääkärin määräämällä lähetteellä
sopimuksen mukaan.

Toteutan inkontinenssifysioterapiaa, jossa käytetään sähköhoitoa ja
biopalautetta. Lainaan sähköhoitolaitteen kotikäyttöön kartoituksen ja
opastuksen jälkeen. Lainaksi voi kysyä myös lasten kastelun hoitoon käytettävää hälytinlaitetta.

Vastaanottotilat:


Keskuskatu 7
Parkano
(Kuntoutuskulman tiloissa)

Koulutus

Fysioterapeutti, Tampere 1996
Neurologinen fysioterapia, Pori 2003
Bobath-koulutus, Kuopio 2006
Ergonomian approbatur, Kuopio 2002
C1-C2-kurssi, Tampere 2001
Neuraalikudoksen mobilisaatio, Forssa 1997
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, Helsinki 2013
Neuropatofysiologia, Tampere 2003
Lapsi fysioterapian asiakkaana, Lahti 2002
Fascian käsittely, Tampere 2014
Lantionpohjan fysioterapia, peruskoulutus 2016

Yhteistyötahot

Kela
Parkanon, Kihniön ja Ikaalisten terveyskeskukset
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen keskussairaala

Mitä on fysioterapia?

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.